• با عضویت در سایت امکان ایجاد واچ لیست و ذخیره کردن فیلم و سریال را دارید.
  • امکان ثبت امتیاز و نوشتن دیدگاه را دارید.
  • امکان درخواست فیلم و سریال را دارید.
  • در آینده سایت تنها برای اعضاء در دسترس خواهد بود.